Araştırma ve Yayınlar

Sonic dalga titreşim teknolojisi ve Sonix ürünlerinin insan sağlığına olan etkileri ile ilgili, konusunda uzman kişiler ve kurumlar tarafından çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Aşağıda konu başlıları verilmiş olan çalışmalar ve araştırma yayınları,  Sonix’in insan sağlığı üzerinde yarattığı olumlu etkiyi kinik deneylerle kanıtlamaktadır. İlgili çalışma ve araştırmalar hakkında detaylı bilgi almak ve yayınlara ulaşmak için info@sonixeurope.com adresine mail gönderebilirsiniz.

 

Araştırma Konuları

Kemik Yoğunluğu

 • Sonic dalga titreşiminin apendiküler uzun kemik tabanı üzerindeki etkisinin değerlendirilme çalışması
 • Tüm vücut titreşim (WBV) egzersizlerinin overiyektomi yapılmış fareler üzerindeki etkisi
 • Titreşimin overiyektomi yapılmış farelerin kiriş kemiği üzerindeki etkisi

 

Kaslar

 • İleri yaştaki kadınlarda tüm vucüt titreşim uygulanan ve uygulanmayan 8 haftalık direnç egzersizleri sonunda, ayak bileklerindeki Plantarflexor özelliklerindeki biyomekanik değişiklerinin karşılaştırılması
 • Tüm vücut titreşim sırasında yapılan squat egzersizlerinin, alt bacak kaslarında yarattığı değişiklerin gözlemlenmesi
 • Tüm vücut titreşim uygulaması sonucunda bacak kaslarında oluşan electromyografi (EMG) değişikliği
 • Tüm vücut titreşim egzersizlerinin, 20 li yaşlardaki diz eklemlerinin kas fonksiyonu ve kas reaksiyonu üzerine etkilerinin incelenmesi
 • Tüm Vücut Titreşimi Uygulanması sonucu alt bacak kaslarının karakteristik  kuvvet analizi
 • Tüm vücut titreşiminin alt bacak eklem ve kasları üzerindeki etkileri

 

Kabızlık

o Tüm Vücut Titreşiminin kabızlığı gidermeye ve vücut yapısını düzeltmeye yönelik etkileri

Dolaşım

 • Sonic Dalga Titreşim Aparatı Kullanılarak, primovasküler sistemin iyileştirmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar

Stres Yönetimi

 • Vibroakustik Ekipmanlar ile insan vücudundaki stres seviyesinin düşürülmesine yönelik çalışmalar
 • Müzik ve akustik titreşimin insan vücuduna etkileri

Rehabilitasyon

 • Tüm Vücut titreşim ve esneklik egzersizlerinin bir arada uygulandığı Lumbar bölge rehabilitasyon çalışmalarının etkileri

Laktat

 • Anaerobik tüm vücut titreşim egzersizinin  kandaki laktat konsantrasyonuna olan etkileri
 • Güç performansına dayalı tüm vücut titreşiminin Tekvando egzersizlerinde uygulanmasının kandaki laktat konsantrasyonuna etkileri

 

Demans

 • Senil beyin dejenerasyonu hastalarında tüm vücut titreşim egzersizlerinin fonsiyonel ve beyin faaliyetlerine etkisi

Soreness

 • Sonic dalgalarla fibromiyalji semptomlarının azaltılması
 • Tüm vücut titreşim egzersizlerinin ….. üzerindeki etkisi ve utrasound terapi ile karşılaştırılması

Egzersiz

 • Sonic Dalga titreşiminin, aerobik egzersiz etkisi yarattığına dair klinik test raporları
 • Tüm vücut titreşimin bazı hastalıklarda tedavi özelliği nedeniyle hastalarda yeni egzersiz metodu olarak uzmanlar tarafından tavsiye edilmesi çalışması

Kan Dolaşımı

 • Orta yaş obez kadınlarda, 6 haftalık tüm vücut egzersizinin vasküler uyum ve vasküler düzenlemeye olan etkileri çalışması